GIỚI THIỆU

Ý Nghĩa Của Vật Phẩm Phong Thủy

BÀI HỌC THỨ BẢY MƯƠI TÁM

Phong Thuỷ và Phép Đổi Vận

Phong thuỷ đổi vận cho người
Là phạm chống lại mệnh Trời đã ban
Làm thầy Phong Thuỷ khôn ngoan
Làm sao ta giữ được an cho mình
Hai nhà Phong Thuỷ tài tình
Đều không giữ được vận mình về sau
Cao Biền sau cũng chết đau
Cùng bọn thuộc hạ ôm nhau xuống mồ
Tả Ao cũng bị đẩy xô
Lúc chết kiếm chỗ làm mồ không xong
Những Thầy Phong Thuỷ bán rong
Vận mình chưa thoát còn hòng cho ai?
Làm Phong Thuỷ mà làm sai
Một là Thầy bại hai là Chủ tiêu
Phong thuỷ đổi vận xoay chiều
Thầy làm mà đúng thì Diều lên cao
Làm sai Diều sẽ lao đao
Gia chủ gặp nạn, tốn hao bạc tiền
Phong Thuỷ là đạo Thần Tiên
Cải vận hoán số đổi liền rủi may
Có ai muốn thử phép hay
Tôi sẽ chỉ dẫn cách này làm theo
Ai mà cảm thấy khó nghèo
Ai mà ốm bệnh hiểm nghèo lâu năm
Ai mà đen đủi cả năm
Ai mà đau khổ đêm nằm bất an
Ai mà rối trí hoang mang
Ai mà có bệnh mơ màng sớm khuya….
Nam 7 Nữ 9 vía lành 

Ba ngày sạch sẽ thực hành ăn chay( cháo trắng và muối )
Sáng trưa chiều nhớ làm ngay( ngày ba lần. Làm ba ngày )
Nam 7 nữ 9 nhang này thắp lên( nam 7 nén, nữ 9 nén )
Mỗi lần thắp nhang ta nên
Khấn một bài khấn đọc tên rõ ràng
Nói rõ nguyện vọng gọn gàng
Con xin đổi vận cho đàng hoàng hơn
Con xin làm lễ tạ ơn
Cảm ơn trời phật cảm ơn thánh thần
Mỗi ngày đọc khấn ba lần
Ba ngày tổng cộng chín lần tấu dâng
Đến lần thứ chín nhang dâng
Dày dép quần áo nước xông trừ tà
Nước xông có mấy vị là
Hương nhu, gừng xả cho vào đun sôi
Đến khi nước nóng vừa sôi
Bỏ hết quần áo vào nồi nước xông
Không cần xà phòng xà bông
Dũ cho thật sạch rồi phơi khô liền
Mua bộ mới mặc như tiên
Thay đổi tất cả vận tiền từ đây
Đổi vận để ta dựng xây 
Cho cuộc sống mới đắp đầy niềm tin.

Thông tin liên hệ: